Gratis Consult

Salderingsregeling

De salderingsregeling is een beleid in Nederland dat huishoudens en bedrijven in staat stelt om de elektriciteit die ze met zonnepanelen opwekken en aan het elektriciteitsnet leveren, te verrekenen met de elektriciteit die ze van het net afnemen. Dit houdt in dat wanneer je zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan je op dat moment verbruikt, het overschot wordt geleverd aan het elektriciteitsnet, en je krijgt daarvoor een vergoeding in de vorm van een korting op je elektriciteitsrekening. De salderingsregeling maakt zonne-energie financieel aantrekkelijker en heeft bijgedragen aan de groei van zonne-energie in Nederland.

Hier is hoe de salderingsregeling stapsgewijs wordt afgebouwd:

Stap 1 – 2023:

  • In 2023 wordt de huidige salderingsregeling omgevormd tot een nieuwe regeling genaamd “de terugleversubsidie.” Onder deze regeling krijg je een subsidiebedrag per kilowattuur (kWh) voor de elektriciteit die je teruglevert aan het net.

Stap 2 – 2023-2031:

  • De terugleversubsidie zal elk jaar dalen. Het subsidiebedrag per kWh zal in stappen worden verminderd. Dit betekent dat naarmate de jaren verstrijken, de financiële vergoeding voor de elektriciteit die je teruglevert aan het net geleidelijk zal afnemen.

Stap 3 – 2031:

  • Vanaf 2031 zal er geen directe financiële vergoeding meer zijn voor de elektriciteit die je teruglevert aan het net. Je zult alleen nog een vergoeding ontvangen voor de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) over de elektriciteit die je teruglevert. Dit is bedoeld om de nettovergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit te beperken.

Het doel van deze afbouw is om de kosten van de salderingsregeling voor de overheid beheersbaar te houden, terwijl zonne-energie nog steeds financieel aantrekkelijk blijft voor consumenten. Het nieuwe systeem moedigt ook energieopslag (bijvoorbeeld batterijen) aan, omdat je op die manier de door je zonnepanelen opgewekte elektriciteit zelf kunt gebruiken en minder hoeft terug te leveren aan het net. Dit kan de impact van de afbouw van de salderingsregeling beperken.

Het is belangrijk op te merken dat de precieze details van de afbouw van de salderingsregeling en de overgang naar de terugleversubsidie in de loop der tijd kunnen veranderen, dus het is raadzaam om de laatste informatie van de overheid te raadplegen of een professional op het gebied van zonne-energie te raadplegen voor actuele en specifieke begeleiding met betrekking tot je situatie.

Meer
artikelen

Zonnepanelen

Inductieketel

Airconditioning

Thuisbatterij

Klaar om te besparen?

Meld je aan voor een gratis consult