Wat kunt u verwachten van de overheid?

Subsidies en financiering

SDE+ subsidie

De tegemoetkoming in duurzame toepassing

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure. Wij regelen alles voor u, zowel de aanvraag als ook de aanmelding van de SDE bij ingebruikname.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie
Neem contact op met Milieubeheer Nederland en wij kunnen samen met u gaan berekenen welke subsidie of andere tegemoetkoming op uw situatie van toepassing is.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wat is de EIA?

Milieubeheer Nederland kan u behulpzaam zijn om nog meer voordeel te behalen op uw investering in duurzame energie. Wij hanteren als scherpe prijzen voor onze producten en door onze creatieve oplossingen kunnen wij voor uw budget een prima oplossing bieden. Echter kunt u ook profiteren van de huidige Energie-Investeringsaftrek (EIA) die de overheid ter beschikking stelt. Zo heeft u naast een veel lagere energierekening straks een fiscale aftrek die gemiddeld tot 14% van de investering kan oplopen. Voor 2016 is er € 161 miljoen beschikbaar gesteld en hierbij geldt op is op. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

4 voorwaarden om in aanmerking te komen

Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Welke bedrijfsmiddelen komen in aanmerking?

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:
Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.
Indien u interesse heeft in de Energie-investeringsaftrek en wilt weten hoe het precies werkt, kunt u contact met ons opnemen. Milieubeheer Nederland zorgt ervoor dat u maximaal gaat profiteren.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

ISDE: Subsidie duurzame energie voor particulieren

De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Deze subsidie is bestemd voor:
Particulieren met een Burgerservicenummer (BSN)
Buitenlandse particulieren met een (vakantie)woning in Nederland

ISDE: Subsidie duurzame energie voor de zakelijke gebruiker

Wilt u voor uw (bedrijfs)pand een of meer warmtepompen of zonneboilers kopen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarmee krijgt u een deel van de aanschafkosten terug. Zo kunt u uw pand duurzaam verwarmen tegen lagere kosten.
De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Deze subsidie is bestemd voor zakelijke gebruikers die een geldig KVK-nummer hebben. Daarbij gaat het om:
Bedrijven, inclusief zelfstandig ondernemers
Verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties
Maatschappen, stichtingen en verenigingen
Gemeenten, provincies en openbare lichamen als marktpartij of als eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak
Particuliere, commerciële verhuurders van woonruimtes of bedrijfsruimtes (deze hoeven geen KVK-nummer te hebben)
Zakelijke partijen uit het buitenland die een of meer apparaten in Nederland willen installeren

Milieurbeheer_liggend

Meer weten over hoe u kunt besparen?

Wij helpen u graag. Een van onze experts kan u vrijblijvend helpen met uw vragen omtrent besparen. Zet vandaag nog de stap naar een duurzamer morgen.

MBNL-LOGO

Een expert gaat je helpen met besparen

We gebruiken je gegevens alleen om vrijblijvend contact op te nemen.